antti

 Mobiilisovellus auttaa sopeutumaan uuteen työpaikkaan

Työelämän pelisäännöt muuttuvat ja työpaikkojen vaatimukset vaihtelevat. Vanhakin työpaikka saattaa edellyttää uusia taitoja, puhumattakaan kokonaan uuden tehtävän haasteista. Työnantaja joutuu rekrytointipäätöstä tehdessään arvioimaan, kuinka nopeasti työntekijä pääsee kiinni tuottavaan työhön. Kannustavaa teknologiaa kehittävä motiMind Oy helpottaa uudella sovelluksellaan työntekijän sisäänajoa.
Oululaisyrityksen iMind-alustaan perustuva sovellus on kehitetty yhteistyössä Kasvupolut - valmennusyhtiön kanssa. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy valmentaa työnhakijoita muun muassa myyntitehtäviin sekä tarjoaa asiakasyrityksilleen myynnin parantamisen ja liiketoiminnan kehittämisen koulutuspaketteja. Uutta mobiilisovellusta yhtiössä käytetään sekä opetuksen tukena että integroitumisessa uusiin työtehtäviin.
”Uuden työpaikan haltuunotto nopeasykkeisellä alalla voi olla kova haaste”, sanoo motiMindin toimitusjohtaja Matti Niemistö. ”Kasvupolkuja varten kehitetty sovellus on osa meidän laajempaa SYKE -ohjelmapakettiamme. Meidän ajatuksemme on, että työsuhteeseen mittaamiseen ja toiminnan kehittämiseen kerättävän palautteen antaminen olisi jokapäiväistä – mukana työpaikan sykkeessä.”
Kannustava mobiilisovellus kannustaa opiskelemaan muistuttamalla asetetuista tavoitteista ja mittaamalla saavutettuja tuloksia. Entä kuinka se auttaa sopeutumaan uuteen työpaikkaan? ”Keinoa on paljon. Voidaan mitata yleistä ilmapiiriä: millä mielellä työhön mennään. Ja voidaan kerätä tietoa siitä, kuinka hyvin työntekijä onnistuu soveltamaan valmennuksessa opittuja taitoja. Kuinka hyvin omat voimavarat ovat käytössä, missä on tyhjäkäyntiä? Tarkoituksena on jatkaa valmennusta ja työnohjausta niin, että se muuttuu osaksi normaalia työntekoa. Kun ihminen oppii tarkkailemaan, kuinka hän tekee työnsä, hän keksii myös nopeasti keinot työsuorituksensa parantamiseen – kun häntä kannustetaan tekemään sitä. Ja tässä voittavat molemmat: tyytyväinen työnantaja ja motivoitunut työntekijä”, Matti Niemistö kuvailee.
motiMindin SYKE -ohjelmia on käytössä jos usean toimialan yrityksissä. Toimitusjohtaja Niemistö on tästä tyytyväinen. ”Se kertoo, että työssä oppimisen haasteet ovat yleisiä ilmiöitä ja niihin pätevät samat opit – olipa kyseessä sitten softainsinööri tai kaupan kassa.”

Julkaistu 2.2.2015