antti

 Oumanin dynaaminen kiinteistöverkko tarkkailee itse itseään

Energiatehokkuuspalveluja ja rakennusautomaatiota kehittävä Ouman on kehittänyt yhteistyössä Lewel Groupin kanssa Lewelin SeeMore IoT -kehitysalustaan perustuvan langattoman mittausverkkoratkaisun. Kokemukset näyttävät erittäin lupaavilta. Langaton tiedonkeruuverkko muodostuu itsenäisesti toimivista anturisolmuista, jotka ovat suorassa yhteydessä toisiinsa ZigBee -tiedonsiirtostandardia käyttäen.
Ratkaisu tuo Oumanin verkkojen hallintaan ja käyttöönottoon uudenlaista dynaamisuutta ja helppoutta, kun verkko osaa konfiguroida itse itsensä. Verkon solmut välittävät automaattisesti tietoja verkon tilasta, poikkeamista ja asetettujen kynnysrajojen ylityksistä. Verkon modulaarisuus mahdollistaa sen, että yhtä laitetta voidaan käyttää useampaan eri käyttötarkoitukseen.
Oumanin rakennusautomaation kehityksessä tämän kaltaiset teollisen internetin menetelmät kasvattavat kaiken aikaa merkitystään, ja niillä tulee olemaan merkittävä rooli yhtiön tuotekehityksessä jatkossa. Lewel Groupin SeeMore IoT -kehitysalusta oli projektin kannalta tehokkain ja aikaa ja rahaa säästävin ratkaisu, jolla päästiin nopeasti haluttuun lopputulokseen ja kentälle.
Projektista vastanneen suunnittelupäällikkö Antti Ylösen mukaan yhtiön SeeMORE -konsepti soveltuu erinomaisesti tämänkaltaisiin kehityshankkeisiin. ”Tuotekehityksen nopeus, löydetyn ratkaisun kypsyys ja luotettavuus, ja lyhyt polku konseptista kenttätestauksiin”, luettelee Ylönen SeeMOREn etuja.

Mikä ZigBee?

Bluetooth on jo kaikille tuttu langattoman tiedonsiirron teknologia. Alkuaikojen ”Sinihampaasta” on päästy jo tuttavalliseen ”Bluukkariin”, joka siirtelee tietoja vaikkapa älypuhelimen ja sykemittarin välillä. Bluetoothin rajoitukset esimerkiksi itseohjautuvien radioverkkojen muodostamisessa ovat olleet tiedossa pitkään. Bluetoothin rinnalla onkin kehitetty monipuolisempaan langattomaan verkottumiseen kykeneviä, lyhyen kantaman tietoliikenneratkaisuja jo 1990-luvun lopulta lähtien. Tällä hetkellä näistä ZigBee on täysin valmis, kaupallisiin sovelluksiin käyvä, kypsä tekniikka, jota pystytään tehokkaasti hyödyntämään esimerkiksi MESH -verkoissa. Paremman verkottumisen lisäksi sen etuja Bluetoothiin verrattuna ovat selvästi pidempi kantomatka laitteiden välillä, nopea kytkeytyminen verkkoon ja erittäin nopea herääminen matalan tehonkulutuksen (sleep-) tilasta lähestystilaan. ZigBee -verkkoon voidaan kytkeä kymmeniä tuhansia laitteita. Nimensä ZigBee on saanut mehiläisiltä, jotka viestivät keskenään esimerkiksi lentokuvion avulla.

Julkaistu 28.3.2015