antti

 Procompin R2-optimoinnista tuli Tieran asiakkaille Optima

Kuntien Tiera Oy:n kuntaomistajat saavat tänä syksynä käyttöönsä täysin uudenlaisen palvelun kotihoidon laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Tiera Optima perustuu oululaisen Procomp Solutionsin yli kymmenen vuotta kehittämään R2-optimointiin, joka on käytössä eri puolilla Suomea sekä muun muassa Belgiassa. Procompin R2-optimoinnissa keskeistä on kotihoidon laadun huomioon ottaminen käyttämällä mittareina esimerkiksi omahoitajuuksia ja riittävää palveluaikaa.

Procompin liiketoimintajohtaja Jukka Kuisma kertoo, että Tiera Optima avaa Tieran asiakkaille kokonaan uuden tavan optimointiin, mikä antaa suoraa hyötyä potilaiden kotihoidon jatkuvuuteen ja laatuun. ”Meille tämä oli merkittävä askel”, Kuisma kertoo. ”Voimme tarjota Tieran asiakkaille käyttöönoton avaimet käteen -palveluna, joten optimoinnin hyödyt saadaan välittömästi käyttöön.” Tämä tarkoittaa samalla, että Tieran omistavat kunnat voivat saada Optiman käyttöönsä ilman aikaa vievää kilpailutusta, suoraan Tieralta.

Kuinka Tiera Optima sitten säästää?

Optimointiratkaisun avulla toiminnan rakenteet saadaan kuntoon. Rakenteet tarkoittavat asiakkaiden palvelusuunnitelmissa sovittuja käyntien palveluaikoja, aikahaarukoita sekä henkilökunnan osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Myös oma- tai vastuuhoitajuuden käytännön toteutuminen voidaan toteuttaa, kun työaika- ja työvuorosuunnittelu tehdään asiakastarpeisiin pohjautuen. Lisäksi tiimirakenteesta saadaan tarkoituksenmukainen, ja erityisosaajaryhmille, kuten sairaanhoitajille, voidaan muodostaa normaalista tiimirakenteesta poikkeavat toiminta-alueet.
Esimerkkitapauksessa kotihoitoalueen työntekijät kokivat optimoinnin lisäävän työn mielekkyyttä. Ajetut kilometrit vähenivät yli 15 prosentilla, ja kun ennen optimointia työn suunnittelu työllisti kaksi täysipäiväistä resurssia, optimoinnin jälkeen tarvittiin enää yhden henkilön päivittäinen kahden tunnin työpanos. Samalla havaittiin, että samalla hoitajamäärällä pystytään jatkossa ottamaan 20 % lisää asiakkaita tai lisäämään olemassa olevien asiakasaikaa.

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Julkaistu 4.10.2019