antti

 Lewel Groupin MEMS-tutkimus julkaistiin brittiläisessä tiedelehdessä

Mikrosysteemit (MEMS) antavat nykyään mahdollisuuden kehittää yhä pienempiä älykkäitä laitteita, jotka toimivat osittain tai täysin itsenäisesti myös tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Ne saavat tietoa ympäristöstään ja omista liikkeistään erilaisten sensoreiden ja kiihtyvyys- tai inertia-antureiden avulla. Mutta joissakin tilanteissa antureiden välittämä tieto on liian epätarkkaa. Syy saattaa olla anturissa itsessään tai ulkoisissa häiriöissä, jotka aiheuttavat virheitä anturin välittämään tietoon. Kun mikrosysteemejä käytetään esimerkiksi lääketieteellisten laitteiden kehityksessä, virheet on pystyttävä eliminoimaan.
Lewel Groupin MEMS-asiantuntijat Tapani Koivukangas ja Tommi Matila ottivat tutkimustyönsä lähtökohdaksi anturitekniikan luotettavuuden parantamisen. He käyttivät ratkaisun etsimisessä kaupallisia IMU-sensoreita (Inertial Measurement Units), joiden toimintaa parannettiin algoritmeilla ja kehittämällä signaalinkäsittelyä. Kun IMU-sensoreista saatava tieto yhdistettiin muiden antureiden välittämään dataan, pystyttiin testilaitteiden toimintatarkkuutta parantamaan huomattavasti ja ulkoisten häiriötekijöiden vaikutus pieneni. Tulokset olivat erittäin lupaavia.
Tutkimuksen yhteenvedossa Koivukangas ja Matila toteavat, että löydetyillä ratkaisuilla pystytään mikrosysteemeihin perustuvia IMU-sensoreita hyödyntämään jopa lääketieteellistä tarkkuutta vaativissa laitteissa. Heidän arvioivat tutkimustulosten kaupallisen potentiaalin erittäin suureksi, koska pienien ja älykkäiden terveysteknologisten laitteiden kysyntä kasvaa globaalisti kovaa vauhtia. Luotettavasti toimivia IMU-sensoreita pystytään hyödyntämään myös muilla teollisuuden aloilla.

 

Lue tutkimuksen white paper täältä.

Koko artikkeli löytyy täältä.

Julkaistu 11.4.2014