antti

 Elinkaarisuunnittelu synnyttää energiatehokkuutta

Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät lait ovat tiukentuneet vuosin varrella asteittain, ja tiukennuksia on tulossa lisää. Kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja vuoden 2019 alusta, kaikkien muiden uusien rakennusten vuoden 2021 alusta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii panostusta ja toimintatapojen muutosta kaikilta suunnittelualoilta. Energiasuunnittelu ei kuitenkaan saisi olla muusta suunnittelusta irrallinen osa-alue, vaan kiinteä osa rakennuksen elinkaariajattelua.
Kokonaisvaltaista taloteknistä suunnittelua tekevä Projectus Team Oy on tiedostanut energiatehokkuustavoitteiden vaatimat muutokset suunnitteluprosessissaan. Projectus Teamin Elinkaariyksikön päällikkö Mika Kovanen kertoo, että onneksi energiatehokkuus nähdään nykyään osana laajempaa, koko rakennuksen elinkaareen liittyvää kestävän kehityksen ajattelua. Elinkaarisuunnittelu on muutakin kuin pelkästään hyvä kirjain energiatodistuksessa.
Yksinkertaisesti sanottuna elinkaarisuunnittelun tehtävänä on varmistaa, että hankkeelle asetetaan optimaaliset energia- ympäristö- ja sisäilmastotavoitteet, ja että tavoitteet täytetään valituilla suunnitteluratkaisuilla ja laitevalinnoilla.

Kokonaisuuksien hallinnan merkitys kasvaa

Perusta elinkaaritehokkaalle rakentamiselle luodaan jo mietittäessä rakennuksen massoittelua ja suuntauksia, tai laajemmin ajateltuna alueen kaavoittamista. On erittäin hyödyllistä, että elinkaariasiantuntija voi tukea arkkitehtiä jo konseptivaiheen suunnittelusta lähtien. ”Monesti esimerkiksi ajatellaan, että energiatehokas rakentaminen on sitä, että rakennetaan laatikoita mahdollisimman pienillä ikkunoilla. Asia ei kuitenkaan ole näin”, sanoo Mika Kovanen. ”Optimaalisesti suunnatut suuret lasipinnat voivat jopa merkittävästi pienentää valaistus- ja lämmitystarvetta. Tämä tietenkin vaatii panostusta valaistuksen ja lämmitysjärjestelmän säätöihin ja suunnitteluun.”
Kun suunnittelussa ymmärretään taloteknisten järjestelmien mahdollisuudet yhdistettynä passiivisiin ratkaisuihin ja luodaan perusta näiden optimaaliselle hyödyntämiselle, voidaan jatkossakin tehdä arkkitehtonisesti kiinnostavia rakennuksia.
Elinkaarisuunnittelijan tehtävissä korostuu rakennuksen teknisten järjestelmien kokonaisuuden hallinta yhdistettynä rakenne- ja arkkitehtonisiin vaatimuksiin. Tärkeimpiä työkaluja ovat dynaamiset energia- ja olosuhdesimulointimallit. Dynaamisia energia-analyyseja vaaditaan niin rakentamismääräyksien mukaisissa tarkasteluissa kuin ympäristösertifioinneissa. Simuloinneilla voidaan tuottaa arvokasta tietoa myös konkreettiseen suunnitteluun. Tarvittavat lämmitys- ja jäähdytystehot, eristepaksuudet, ilmavirrat, järjestelmien säätöparametrit, aurinkopaneeleiden tai lämpökaivojen määrä voidaan kaikki selvittää simulointimallia hyödyntäen.

Lue koko artikkeli täältä.

Julkaistu 9.10.2014