antti

 Ruuhkapiikit katosivat Kuusamon kotihoidosta

Kotihoidon suunnittelun rakenteelliset haasteet kasvavat kunnissa väestön ikääntyessä. Palvelutasoa täytyisi pystyä jatkuvasti parantamaan ilman, että kustannukset karkaavat käsistä. Kuusamossa tilanteen vaativuus tiedostettiin viime vuonna, ja asiaan lähdettiin etsimään parannuskeinoja. Käsityönä tehty työvuoro- ja reittisuunnittelu oli raskasta, eikä asiakkaiden tasapuolinen kohtelu tuntunut toteutuvan. Kotihoidon esimies Maarit Määttä kertoo perusongelman syntyvän siitä, että kotihoidossa varaudutaan jatkuvasti ruuhkahuippuihin. ”Tämä tarkoittaa, että resurssit ovat varattuna väärään aikaan, kun ollaan ’varalta’ työvuorossa.” Toinen ongelma tulee Määtän mukaan inhimillisestä tekijästä. ”On vaikea säilyttää tasapuolisuus suunnittelussa, kun asiakkaina ovat ihmiset erilaisine tarpeineen. Kuitenkin kaikilla on oikeus samanlaiseen hoitoon – siksi on tärkeää, että on käytössä objektiivinen suunnittelutyökalu, joka kaiken lisäksi parantaa asiakkaiden saaman hoidon laatua.”
Kuusamon ratkaisu oli oululaisen Procompin tekoälyyn perustuva optimointi. Aluksi Procomp toteutti konsulttitoimeksiantona skenaario-optimoinnin, jonka avulla löydettiin useita konkreettisia tapoja kotihoidon suunnittelun parantamiseen. Konsultoinnin perusteella tehtiin sopimus jatkuvasta optimoinnista, joka otettiin käyttöön tämän vuoden helmikuussa. Tekoälyn avulla optimointijärjestelmä pystyy käsittelemään suuria tietomassoja ja laskemaan kotihoidolle pohjasuunnitelman viikoiksi eteenpäin. Tämän lisäksi tehdään jatkuvaa päiväoptimointia sitä mukaa kun muutoksia tulee.
Maarit Määttä on tuloksiin erittäin tyytyväinen. ”Suurin muutos on tapahtunut työkulttuurissa. Meidän työmme on muuttunut näkyvämmäksi ja järkiperäisemmäksi. Voimme ottaa huomioon, mikä on asiakkaan kannalta tärkein tehtävä ja milloin se on suoritettava.” Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi aamuvuorosta on voitu vähentää yksi hoitaja ja siirtää tehtäviä iltaan, mikä ei aiemmin ollut mahdollista. ”Jouduimme varautumaan aamuruuhkaan, joka ei sitten välttämättä toteutunutkaan. Nyt voimme suunnitella asiakkaan luona vietettävän ajan niin, että aikakriittiset tehtävät hoidetaan tiettyyn aikaan, ja esimerkiksi pidemmät kotikäynnit pystytään toteuttamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pystymme tarjoamaan parempaa laatua vähemmillä resursseilla, mikä tuntuu suorastaan uskomattomalta. Ilman Procompin optimointia tällainen ei olisi ollut mitenkään mahdollista”, Maarit Määttä toteaa.

Mitä on tekoälyyn pohjautuva optimointi?

Tekoälyyn pohjautuva optimointi tarkoittaa logistiikkajärjestelmää, joka laskee kaikkea käytössä olevaa dataa hyödyntäen optimaalisen lopputuloksen ajan, paikan, resurssien ja kustannusten funktiona. Esimerkiksi kotihoidon tapauksessa laskennassa otetaan huomioon myös asiakkaiden hoitosuunnitelmia, henkilökunnan kompetensseja ja muuta relevanttia informaatiota.

Lue lisää aiheesta täältä.

Julkaistu 14.8.2015