antti

 Turvallisuus ja ympäristö ohjaavat nestekaasun kuljetuksia

Vaarallisten aineiden luokittelussa nestekaasu kuuluu 2-luokkaan, heti räjähdysaineiden jälkeen ja ennen palavia nesteitä, kuten bensiiniä. Nestekaasun kuljetuksia ohjaa kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi ja vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö.

Nestekaasukuljetukset vaativat siis tavallista suurempaa panostusta – niin kalustoon kuin kuljetusten suunnitteluun. Oy Innogas Ab, joka huolehtii Suomessa sekä Agan, Nesteen että Teboilin kaasupullojen kuljetuksista, on sertifioinut toimintansa laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmänsä taatakseen kuljetusten ongelmattoman ja oikea-aikaisen sujuvuuden. Kuljetusten logistiikkaa on ohjattu yli kymmenen vuoden ajan kehittyneellä tietojärjestelmällä, jonka alustana toimivat kaluston mukana kulkevat kannettavat tietokoneet.

”Laitteet olivat jo elinkaarensa lopussa. Vanhoja ohjelmia ei voitu asentaa uusiin laitteisiin, ja lisäksi koko järjestelmä kaipasi uudistamista”, kertoo konsultti Ville Seppälä tilanteesta vuoden 2015 alussa. ”Aloitimme perusteellisen määrittelyprojektin. Mitä hyvää, mitä huonoa vanhassa järjestelmässä, millaisia mahdollisuuksia uusi laiteympäristö voisi tarjota.”

Kun määrittelytyö oli tehty, Innogas alkoi etsiä luotettavaa toimittajaa uudelle järjestelmälle. Kilpailutuksen jälkeen valinta kohdistui Procompiin. ”Kustannukset ja toimittajan luotettavuus ratkaisivat. Tästä on tasan vuosi”, sanoo Seppälä. ”Sitten käynnistettiin toteutus.”
Projektissa Innogasin toiveet käytiin läpi kohta kohdalta ja vietiin toteutukseen. Jokainen näyttö tehtiin Innogasin näköiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi suunniteltuun käyttöön. Projekti eteni aikataulussa alkuvuonna 2016, mutta sitten tuli yllätys. ”Innogasin hallitus esitti toiveen, että voisiko järjestelmä olla valmis ja käytössä jo ennen kesää, muutamaa kuukautta aiottua aiemmin”, kertoo Innogasin toimitusjohtaja Juhapekka Karvonen. ”Kuljetusten volyymit ja siten myös uudella järjestelmällä tavoitellut säästöt ovat suurimmillaan kesäaikaan, siksi tämä toive.”

Procompilla kiristettiin tahtia, ja tiukan rypistyksen lopputuloksena järjestelmä oli kuin olikin käytössä kesän alussa. ”Joitakin vähemmän tärkeitä ominaisuuksia jätettiin 2-vaiheeseen, joka on parhaillaan menossa”, Ville Seppälä sanoo. ”Mutta kaikki tavoitellut hyödyt ovat jo nähtävissä. Sähköiset allekirjoitukset toimivat, kuormakirjat lähtevät sähköisesti. Hyödynnetään pad-laitteen pientä kokoa – se roikkuu kuljettajan mukana ja siitä on helppo tarkistaa, mitä asiakkaalle piti toimittaa.”

Procompin Juha Mattila on tyytyväinen Innogasille toimitettuun järjestelmään. ”Nestekaasukuljetuksia koskeva säädöstö aiheutti sen, että Innogasille tehtiin aivan oma järjestelmä – heidän vaatimuksiensa mukainen. Tällaiseen tarkoitukseen sopivaa valmista järjestelmää ei ole kellään.”
Uuden mobiilijärjestelmän lisäksi Procomp toimitti Innogasille Ajotapaseuranta-ohjelmiston, jonka avulla voidaan parantaa esimerkiksi kuljetusten ekologisuutta, liikenneturvallisuutta ja kuljettajan työssä jaksamista.

Julkaistu 8.11.2016