antti

 Asiakkaallasi on tarve antaa palautetta - osaatko kuunnella?

 

www ajankohtaista Onway

Millaisista lähtökohdista syntyy hyvä asiakastutkimus? Miksi yritys haluaa tietää, mitä asiakas ajattelee ja toivoo? Onko taustalla yrityksen oma vai asiakkaan tarve?

Markkina- ja asiakastutkimuksiin käytetään vuosittain yhä enemmän rahaa. Eräiden tutkimusten mukaan viiden vuoden päästä yritysten markkinointijohtajilla on käytössään suuremmat budjetit kuin IT-johtajilla, toisin sanoen markkinointi ja siihen liittyvän aineiston keruu nähdään yrityksissä tietotekniikkaa suurempana investointikohteena. Mitä kaikkea tällä rahalla on tarkoitus saada?


Helsingissä järjestetyn vuoden viimeisen Pedab Academyn otsikkona oli ”Tunne markkinasi, vakuuta asiakkaasi”. Tilaisuudessa luennoivat muun muassa Fonectan, Trainers’ Housen ja 15/30 Researchin asiantuntijat. Myös Onway Oy:n t tutkimuspäällikkö Tero Rönnqvist oli paikalla, hänen luentonsa aihe oli ”Asiakastutkimukset – kuinka erotat älyn hälystä?”
Pedab Academyn järjestelyistä vastaava Development Manager Kristina Ernvall kertoo, että osallistujien palaute tilaisuudesta oli erittäin positiivista. – Tarve hakea älykkäitä ratkaisuja markkinointiin oli yhdistävä tekijä kaikilla puhujilla, ja myös kuulijoilla, Ernvall sanoo. – Yritysten on ennen kaikkea osattava hyödyntää entistä paremmin olemassa olevat asiakkuudet, muuten menee paljon hukkaan.
Tutkimuspäällikkö Tero Rönnqvist korostaa erityisesti asiakkaan kuulemista. – Asiakastutkimuksen pohjalla on aina oltava aito halu kuunnella asiakasta. Meidän täytyy tunnistaa asiakkaan tarve antaa palautetta ja saatava asiakas näkemään, että myös hän itse hyötyy palautteen antamisesta, Rönnqvist painottaa. – Vasta sen jälkeen meillä on käytössä aineistoa, jota analysoimalla yritys voi aidosti löytää työkaluja liiketoimintansa kasvattamiseen. Rönnqvist kertoo, että Onway Oy on toteuttanut 15 vuoden aikana asiakastutkimuksen yli 200 IT-alan yrityksen kanssa. – Parhaimmillaan hyvin toteutettu asiakastutkimus on avannut silmät sekä tutkimuksen teettäneessä yrityksessä että asiakkaalla. Hei, meillä on jotain mitä te tarvitsette, mutta ette hoksanneet pyytää, Rönnqvist kuvaa. – Tällaisessa tilanteessa kaikki ovat voittaneet.

 

Lue lisää asiakkaan kuuntelemisesta.


Julkaistu 15.12.2012