antti

 Liitot tutkivat jäsentyytyväisyyttä

 

Liitot sekä edunvalvontajärjestöt ovat perinteisesti kyselleet jäsenistönsä mielipiteitä vaihtelevasti, mutta vähitellen asenteet systemaattisesti tehtäviä jäsentyytyväisyystutkimuksia kohtaan ovat muuttumassa. Yrityspuolella asiakastutkimukset ovat olleet yksi yrityksen johdon tärkeimmistä työkaluista jo pitkän aikaa. Onway Oy:n liittoasiakkuuksista vastaava tutkimuspäällikkö Tom Norrback kertoo, että liittojen ja järjestöjen kiinnostus asiakastutkimuksia kohtaan on selvässä kasvussa. – Liiton omin voimin tehdyt tutkimukset eivät enää riitä, vaan turvaudutaan mieluimmin asiantuntijoihin, jotka sekä toteuttavat tutkimuksen että analysoivat tuloksia yhdessä liiton johdon kanssa, Norrback sanoo. – On oivallettu, että tutkimuksesta on saatava käytännön hyötyä, jopa vinkkejä korjaaviin toimenpiteisiin. Myös liittojen jäsenet odottavat hyötyvänsä jäsenyydestä.
Tutkimuksista saadun tiedon kautta liitot ja edunvalvontajärjestöt kehittävät omaa toimintaansa vastaamaan entistä paremmin oman jäsenkuntansa odotuksia. Säännöllisesti toteutetut jäsentyytyväisyystutkimukset kertovat myös, toimiiko liiton valittu strategia haluttuun suuntaan. Kun tutkimuksen johtopäätöksiä verrataan aiempina vuosina saatuihin tuloksiin, voidaan arvioida ovatko liiton toimenpiteet oman toimintansa kehittämiseen olleet oikeita. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa liiton palvelujen parantamisessa, mahdollisten havaittujen epäkohtien poistamisessa ja jäsenhankinnan tehostamisessa.
Joskus tulokset voivat yllättää. Esimerkiksi Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry halusi tietää jäsenistönsä kannan uuteen jäsenetuun. Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg kertoo, että lähtökohta vaikutti hyvältä. – Halusimme tarjota jäsenillemme jotain uusia lomapalveluja. Jäsenkysely oli oivallinen tapa selvittää oliko jäsenistöllä todellista tarvetta tällaiselle uudelle jäsenedulle. Mutta kun vaakakuppiin laitettiin kulut, hyödyt ja jäsenten toiveet, todettiin että uutta lomaetua ei haluttu. Tämä oli meille arvokas tieto, joka säästi paljon rahaa ja turhaa työtä, Sandberg tiivistää.

Lue lisää jäsentutkimuksista.

Julkaistu 4.3.2013