antti

 iMind sai ison asiakkaan - osuuskauppa Arina kiinnostui HR-työkalusta

Prisma-arina

Oululaisen motiMind Oy:n vuorovaikutteinen henkilöstöhallinnon palaute- ja kehittämistyökalu on julkaistu kaupallisena versiona. Reaaliaikaisen palautteenkeruun mahdollistava työkalu lisää työntekijöiden ja johdon välistä vuorovaikutusta, nopeuttaa oppimista ja parantaa sitoutumista yritykseen, kun työntekijöiden mahdollisuus osallistua organisaation kehittämiseen kasvaa.
Kevään ja kesän aikana useiden yritysten kanssa pilotoitu sovellus on saanut nimekseen iMind, ja sen käyttöönotosta on jo tehty sopimus neljää eri toimialaa edustavien yritysten kanssa. Toimitusjohtaja Matti Niemistön mukaan toimialakirjo on hyvä viesti siitä, että tarve iMindin tapaiselle työkalulle on universaali. ”Työympäristöstä välittäminen ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen antavat eväitä antoisampaan työelämään toimialasta riippumatta”, Niemistö sanoo.
iMindin ottavat ensimmäisinä käyttöön Osuuskauppa Arina, teknologiayhtiö Haltian, seikkailupuisto Superpark ja myyntiyhtiö Saleca. Matti Niemistön mukaan on sattuma, että ensimmäiset asiakkaat edustavat näin laajasti eri toimialoja ja erikokoisia organisaatioita. ”Olemme tehneet myyntityötä monella rintamalla, ja näiden kanssa keskustelut etenivät nopeimmin. Tarjouksia on sisällä myös julkisen puolen organisaatioille ja media-alalle. Kiinnostus iMindiä kohtaan kasvaa.”
Osuuskauppa Arina on asiakkaista suurin. Arinan henkilöstöpäällikkö Minna Savikko kertoo, että Arina halusi tarttua hyvään, kehityskelpoiseen ideaan. ”Oleme pilotoimassa iMindia asiantuntijoista ja johdosta koostuvalla ryhmällä”, Savikko sanoo. ”Keräämme käyttökokemuksia järjestelmästä. Näemme iMindissa paljon potentiaalia.” Kaiken kaikkiaan iMind palvelun käyttäjiä on jo nyt yli 400 ja meneillään olevien neuvottelujen myötä luku kasvaa nopeasti.
Matti Niemistö vetää henkilöstön kehittämisestä suoran linjan yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen. ”Nopeus oppia on mielestäni yrityksen kilpailuedun tärkein yksittäinen tekijä”, Niemistö sanoo. ”Oppimista voidaan tehostaa, kun koko henkilöstö, johto mukaan lukien, omaksuu aktiivisen ja oma-aloitteisen tavan toiminnan kehittämiseen. Yhteisöllisyys lisää vuorovaikutusta, luottamusta ja sitoutumista työhön.”
Niemistön mukaan reaaliaikainen, vuorovaikutteinen iMind auttaa tässä. ”Se on suunniteltu kannustavaksi vuorovaikutuksen välineeksi. Sen tarkoitus on kirkastaa oivallus: On minun etuni osallistua. Mutta tietenkään mikään sovellus ei yksin riitä tähän – tarvitaan organisaatio, joka näkee tämän merkityksen.”

Lue myös, kuinka mobiilisovellus korvaa tupakkapaikan.

Julkaistu 6.10.2014