antti

 



Laserkeilauksen merkitys kasvaa – pistepilven hyödyntämisestä tehoa ja säästöjä

Olympiastadion keilattu

Vielä joitakin vuosia sitten laserkeilaus oli kallis erikoismenetelmä, jota hyödynnettiin lähinnä vanhojen, suurten kohteiden mallintamisessa. Keilaustuloksena syntyvän pistepilven käsittely oli hidasta. Käytännössä pilven kokoa oli pakko pienentää manuaalisesti, jotta tavallinen cad-ohjelma pystyi käsittelemään sitä.

Suunnittelutyökalut ovat kuitenkin kehittyneet huimaa vauhtia, ja tänä päivänä laserkeilausdataa voidaan käsitellä varsin joustavasti tavallisella työasemalla, kun käytössä ovat sopivat työkalut. ”Käytämme pistepilvidatan hyödyntämiseen Navistools Pointcloud -ohjelmistoa , joka on lisäosa Autodesk Navisworks projektinhallintatyökaluun”, Projectus Team Oy:n tietomallintavan suunnitteluprosessin koordinaattori Riku Lustig kertoo. ”Pistepilvi voidaan yhdistää tietomalliin, jonka jälkeen mallista saadaan mittatarkkaa tietoa.” Tämä tarkoittaa, että saadakseen mittatietoja kohteesta suunnittelijan ei tarvitse enää mennä paikan päälle mittanauhan kanssa. Mittaamisen voi hoitaa nopeammin ja tarkemmin omalla työasemalla.
Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus on tuore hanke, jossa laserkeilaus on näyttänyt erityisen tehonsa. ”Talotekniikka-alan suunnittelussa tämäntyyppiset saneerauskohteet on koettu hyvin haasteellisiksi moninaisten, usein yllätyksellisten, paikallavalettujen rakenteiden vuoksi. Olevia rakenteita ei pystytä kartoittamaan puutteellisten vanhojen suunnitelmien perusteella. Tällöin laserkeilauksella luotu pistepilvimateriaali antaa tehokkaan lisäavun olevien rakenteiden ja tekniikoiden kartoitukseen ja hyödyntämiseen osana tietomallintavaa suunnitteluprosessia, toteaa Projectus Team Oy:n toimitusjohtaja Juha Pihlajamäki.
”Kun vertasimme kohteesta tehdyn inventointimallin ja pistepilvidatan välisiä eroavaisuuksia, huomasimme, että pistepilvimallista saatiin talotekniikan reittien suunnitteluun tärkeää täsmennystä verrattuna pelkkään perinteiseen inventointimalliin”, Riku Lustig kertoo. Pistepilvidatan käyttö on myös mahdollistanut taloteknisen suunnittelun aloittamisen hyvin aikaisessa vaiheessa.  Koko suunnitteluprosessi on voitu aloittaa heti, kun laserkeilaus ja aineiston prosessointi on suoritettu, mikä taas on vaikuttanut koko hankkeen aikataulutukseen. Vaikka Projectus Team Oy:n käyttämä työtapa on rakennusalalla vielä varsin uusi ja ennakkoluuloja herättävä, toimitusjohtaja Pihlajamäki uskoo järjestelmän käytön lisääntyvän myös uudisrakennuskohteissa. ”Mikäli talotekniset järjestelmät laserkeilattaisiin ennen alakattojen asentamista, voitaisiin informaatiota käyttää ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ilman, että alakattoja tarvitsee tarpeettomasti purkaa tai avata. Myös kunnossapito hyötyisi pistepilvimallista, kun teknisten laiteiden kuten esimerkiksi säätöpeltien ja –venttiiileiden todelliset sijainnit voitaisiin varmistaa mallista”, Pihlajamäki suunnittelee.

Lisää laserkeilauksesta voi lukea Inspired -verkkolehdestä.

Kuva: Projectus Team Oy

Julkaistu 19.1.2015