antti

 Suomen suurimmissa kouluissa sijaisia etsitään edelleen soittelemalla

Viime syksyn aikana toteutettiin Suomen suurimpiin, yli 500 oppilaan kouluihin kyselytutkimus, jossa selvitettiin sijaisten käyttöä ja sijaisten hankinnan toimintamalleja koulujen arjessa. Tutkimuksessa selvisi, että edelleen yleisin tapa etsiä sijaista on soittelu tutuille vakiosijaisille. Käytännöt vaihtelivat koulukohtaisesti, mutta yhteistä oli tietotekniikan vähäinen hyödyntäminen sijaisten hankinnassa. Kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne on vähentänyt sijaisten käyttöä, mutta edelleen sijaisia käytetään myös lyhyisiin, alle päivän sekä 1-3 päivän tarpeisiin. Sijaiseksi ilmoittautuminen tapahtuu valtaosassa kouluja ottamalla yhteyttä suoraan koulun rehtoriin, jonka vastuulla useimmissa kouluissa on myös sijaisopettajarekisterin ylläpito.
Koulukohtaisen sijaisopettajalistan ylläpitäminen on edelleen yleisin tapa kerätä sijaistieto yhteen paikkaan. Näiden listojen ongelmana tutkimuksessa nähtiin niiden heikko ajantasaisuus esimerkiksi käytettävyystietojen osalta. Toinen ongelma oli hyvien sijaisten vaikea saatavuus kiiretilanteissa, kuten flunssaepidemian aikana.
Tutkimukseen vastanneiden rehtorien keskuudessa tärkeimmäksi sijaisen valintakriteeriksi nousi sijaisen pätevyys. Luokanopettajat pitivät tärkeimpänä sijaisen käytettävyyttä.
Sekä rehtorit että opettajat käyttävät sähköisiä sijaisrekisteriohjelmistoja vain vähän. Kiinnostus mobiiliratkaisuja kohtaan sijaisrekrytoinnin apuvälineenä on kuitenkin olemassa. Kaikki käyttäjäryhmät kokivat, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät valmiudet mobiilirekrytoinnin hyödyntämiseen.
Tutkimus oli osa Oulun ammattikorkeakoulussa valmistuvaa opinnäytetyötä, ja se tehtiin yhteistyössä rekrytoinnin- ja sijaisrekrytoinnin ohjelmistoja kehittävän Elbit Oy:n kanssa. Kyselytutkimuksen aineistoa voi pitää varsin kattavana, sillä maan 200 suurimman koulun rehtoreista ja vararehtoreista 55 osallistui tutkimukseen. Kyselyyn vastasi myös 80 opettajaa ja 35 koulusihteeriä.
”Päätimme olla mukana tekemässä tätä kyselytutkimusta, koska haluamme sijaisrekrytointiohjelmistojen kehittäjänä ymmärtää opettajien ja rehtoreiden haasteita arjen sijaisrekrytoinnissa. Sijaisen hankinta on arkipäivää, mutta silti jokainen äkillinen sijaistarve vie aikaa koulun perustehtäviltä. Ja huonosti organisoituna sijaisen hankintaan hukkaantuu paljon työaikaa usealta henkilöltä, mutta se on kuitenkin pakko hoitaa”, kertoo Elbitin liiketoimintajohtaja Miša Leiber. ”Kehittämäämme sijaisrekrytointiohjelmistoa käytetään menestyksellisesti Suomen suurimmissa sairaaloissa, joten totta kai meitä kiinnostaa miten voisimme auttaa myös koulujen vastuuhenkilöitä sijaisprosessin parantamisessa. Opettajille ja rehtoreille hajautetut mobiiliratkaisut ovat yksi kiinnostava vaihtoehto, mutta niihinkään ei kannata sokeasti tuijottaa. Tietotekniikka ei koskaan ratkaise asioita yksin. Osaavat, sitoutuneet ammattilaiset ovat aina keskeisimmässä roolissa.”

Lisätietoja tutkimuksesta: Liiketoimintajohtaja Miša Leiber, Elbit Oy.

Julkaistu 26.2.2015