antti

 Vauhtia autoteollisuuden ohjelmistokehitykseen Oulusta

Ohjelmistokehitysympäristö Qt on kasvanut nopeasti jo usean vuoden ajan. Qt tarjoaa ohjelmistojen kehittäjille edistyneitä ja tehokkaita työkaluja mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Digia Oyj:n omistama The Qt Company vastaa Qt:n tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta maailmanlaajuisesti. Autoteollisuuden ohjelmistot ovat eräs nopeimmin kasvava ohjelmistoteollisuuden ala, jolla Qt:tä hyödynnetään.
Vaativiin ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut oululainen Bitfactor Oy valittiin toimittajaksi uudelle QtSerialBus -moduulille, jonka Qt Company halusi osaksi Qt-ekosysteemiä.
QtSerialBus sisältää useita väylä- ja protokollaratkaisuja sarjakommunikaatiolle. Se tukee muun muassa autoteollisuuden yleisesti käyttämää CAN -automaatioväylää sekä Modbus -väylää, jota käytetään teollisuusautomaatiolaitteiden välisessä kommunikoinnissa. Toteutus mahdollistaa laitteiden valmistajille helpon tavan integroida näyttävä graafinen käyttöliittymä osaksi järjestelmää, jossa viestintä tapahtuu näiden väylien välityksellä.
Projektipäällikkö Kalle Viironen Qt Companysta on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. ”QtSerialBus tehtiin valmiiksi aikataulussa, vaikka speksi muuttui matkan varrella. Bitfactorin huipputason osaajat hallitsevat kaikki ohjelmistokehityksen osa-alueet arkkitehtuurin suunnittelusta detaljien implementointiin.”
Projekti toteutettiin ns. black box -mallilla. ”Meillä oli vastuullamme suunnittelu, toteutus ja toimitus. Tällainen toimintamalli edellyttää hyvää luottamusta tilaajan ja toimittajan välillä. Onneksi olemme luottamuksen arvoisia”, sanoo Bitfactorin toimitusjohtaja Antti Pelkonen.

Julkaistu 7.3.2016