antti

 Helmen huolettomuus saa kiitosta Omnialta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on melkoinen organisaatio: se tarjoaa vuosittain ammatillista koulutusta yli 10 000 oppijalle, joista perustutkintokoulutuksessa on noin 5000. Kun Omnian tarjoamat vapaan sivistystyön kurssit lasketaan mukaan, on koulutettavia vuosittain yli 60 000. Henkilökuntaa Omniassa on yli 860.
Opetustoimen tietojärjestelmäksi Omnian ammattiopistoon valittiin jo vuosia sitten Helmi. Aluksi oli käytössä Helmi Viestintä -osio, ja vuonna 2012 otettiin käyttöön Helmi Opiskelijahallinto, jota käytetään Omnian ammattiopiston tiedonhallintaan. Koulutuspäällikkö Anitta Smura on erittäin tyytyväinen Helmen toimivuuteen opiskelijahallinnon työkaluna. ”Helmen viestintä on tehokas ja luotettava – sitä käyttävät sekä opettajat että opiskelijat, ja myös nuorisoasteen opiskelijoiden huoltajat”, Smura kertoo. ”Opiskelijoiden kannalta tärkein asia on Helmestä löytyvä opintokortti, jonka he voivat itse halutessaan tulostaa. Samalla he voivat seurata suoritustensa etenemistä.”
Myös vuosisuunnittelu tehdään Helmeä hyväksi käyttäen.
Erästä Helmen ominaisuutta koulutuspäällikkö Smura arvostaa ylitse muiden. ”Nettiyhteys riittää – voin tehdä Helmellä töitä missä tahansa. Sen kaikki ominaisuudet ovat käytössä paikasta riippumatta”, Anitta Smura sanoo.
Myös Helmen kehittäjä, Nextime Solutions saa Smuralta kiitokset. ”Opiskelijahallintoon kohdistuu jatkuvasti muutostarpeita esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen taholta. Opintoviikot vaihtuivat osaamispisteiksi, koulutusohjelma osaamisalaksi ja niin edelleen. Nämä vaativat aina muutoksia järjestelmiin ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö ohjelmiston toimittajan kanssa on joustavaa. Nextimen kanssa se on ollut – heillä on aito kiinnostus kehittää ja muokata järjestelmää muuttuvien vaatimusten mukaiseksi. Ja lisäksi yhteistyö on parantunut kaiken aikaa”, Anitta Smura kertoo.

Helmestä vastaava kehitysjohtaja Teemu Kettunen pitää Omnian ammattiopistoa erinomaisena asiakkaana. ”Omnia on iso organisaatio, mutta siitä huolimatta siellä pystytään määrittelemään muutostarpeet selkeästi ja organisaation sisäinen kommunikaatio toimii hyvin. Meille on tärkeää, että pystymme reagoimaan asiakkaan kehitysehdotuksiin ja toiveisiin.”

Julkaistu 30.3.3016