antti

 Nesteen jakeluterminaalit Onwayn tutkimusten piiriin

Oululainen Onway ja Neste ovat tehneet kysely- ja tutkimusyhteistyötä jo vuodesta 2001, mutta viime vuonna tarvittiin jotain täysin uutta. 
Nesteen jakeluterminaalit sijaitsevat eri puolilla maata. Niiden asiakkaina on yli 400 säiliöautojen kuljettajaa, joiden näkemyksiä ja kokemuksia terminaalien toiminnasta on kartoitettu vuosien ajan. Kyse on paitsi asiakastyytyväisyydestä, myös työturvallisuudesta. Ongelmaksi on vähitellen koettu se, että kyselyihin on muokkautunut liikaa paikkakuntakohtaisia eroja, joten kyselyn tulosten vertailu ja yhteisten kehityskohteiden löytäminen on vaikeutunut. Tähän haluttiin muutos.
Kotimaan terminaalitoimintojen päällikkö Jani Rentola kertoo, että kuljettajakyselyiden tulokset halutaan aina jalkauttaa ja saattaa käytäntöön – silloin kun kehitettävää löytyy. ”Pelkkä kyselyn tekeminen ei sinällään palvele ketään. Haluamme saada tuloksia, joiden pohjalta voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme.” Nesteellä nähtiin, että samalla kun kyselyt yhtenäistetään, otetaan myös uutta teknologiaa avuksi. ”Emme halua, että kukaan jättää vastaamatta kyselyyn ajanpuutteen vuoksi. Tämän vuoksi halusimme joustavan mobiiliratkaisun – vastaamisen täytyy onnistua helposti, esimerkiksi tauon aikana kännykällä”, Rentola sanoo.

Onwayn asiantuntemusta tarvittiin heti projektin alussa. ”Saimme tukea kyselyn kehittämiseen ja koko prosessin uudelleenarviointiin. Uusi formaatti yhtenäisti erot paikkakuntien välillä ja toteutuksen tekninen ratkaisu oli helppo ja luotettava. Kuljettajat saivat tekstiviestillä linkin, jonka takaa kysely aukesi”, Jani Rentola kuvaa. ”Mobiiliratkaisun lisäksi rakennettiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös sähköpostitse. Tämä koettiin tarpeelliseksi, koska aivan jokaisella ei vielä älypuhelimia ole ja halusimme varmistaa mahdollisuuden palautteen antamiseen jokaiselle. Tehdyt ratkaisut koettiin helpoksi.”
Vertailu edellisiin kyselyihin saatiin toimimaan, kun arviointiasteikko skaalattiin vastaamaan vanhoja asteikkoja. ”Erityisen tärkeää meille oli, että saimme vastauksiin oikeaa hajontaa. Liian paljon näkee kyselyitä, joihin on helppo antaa keskivälin ”melko hyvä”- vastauksia. Neutraaleista vastauksista on hankala löytää konkretiaa kehitystoimenpiteille. Onway auttoi meitä terävöittämään kysymyksiä, ja hajontaa alkoi tulla. Näen tämän hyvin arvokkaana”, Rentola kiittää.
Lokakuussa toteutetun kyselyn tulokset on loppuvuoden aikana purettu, ja alkuvuodesta niitä lähdetään viemään kentälle. Mukana on isompia, konkreettisia muutoksia ja hienosäätöä – molemmat auttavat koko terminaalitoimintaa kehittymään oikeaan suuntaan. ”Pyrimme jatkuvaan parantamiseen”, summaa Jani Rentola.

Julkaistu 31.1.2017