antti

 Aikajana Sport elinvoimaa rakentamassa

Liikunnallinen arki auttaa jaksamaan. Urheilu pitää mielen virkeänä. Suomen Olympiakomitea tukee lasten liikkumista, huippu-urheilua, seuratoimintaa ja aktiivista arkea – koska kaikista näistä elementeistä rakentuu suomalainen elinvoima, hyvinvointimme perusta.
Käytännön tasolla Olympiakomitean tuki toteutuu esimerkiksi palveluina, joita se tarjoaa lajiliitoille ja seuroille. Eräs tällaisista on Aikajana Sport, jonka Olympiakomitea kehitti yhdessä Procompin kanssa vastaamaan erityisesti urheilujärjestöjen tarpeita. Procomp valittiin kehityskumppaniksi tarjouskilpailun jälkeen.
”Urheilujärjestöissä tehdään paljon liikkuvaa työtä – ympäri maata ja kellon ympäri. Tämän vuoksi eräs ehdoton vaatimus oli järjestelmän mobiliteetti”, sanoo asiantuntija Riikka Lahti. ”Kartoitimme olemassa olevia ratkaisuja – joita on paljon – ja päädyimme Procompiin, koska halusimme toimittajan, joka on edelläkävijä omalla alallaan.”
Koska kyseessä on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva valinta, Olympiakomiteassa tehtiin palvelutarjoajaa valittaessa huolellinen arviointityö, jossa tarkasteltiin palvelun käytettävyyttä ja toimittajan teknologista kyvykkyyttä, sekä palvelun soveltuvuutta urheiluyhteisön tarpeisiin. ”Arvioinnissa oli mukana henkilöstöhallinnon asiantuntijoita. Palvelua muokattiin urheiluyhteisön tarpeisiin yhdessä Procompin kanssa. Olympiakomitean lisäksi määrittelytyössä olivat mukana kahden lajiliiton vastuuhenkilöt.”, Riikka Lahti sanoo. ”Aikajana Sport otettiin käyttöön joulukuussa. Palaute on ollut erittäin hyvää.”
Myyntijohtaja Tuomas Kemppainen Procompilta kertoo, että Aikajana Sportin kehitys jatkuu. ”Olemme perustaneet Olympiakomitean kanssa kehittämisryhmän, jossa seuraamme alan muutoksia ja kirjaamme kehitysideoita. Perusratkaisut olivat sinällään selkeitä – teimme Aikajanasta Olympiakomitean ja sen lajiliittojen tarpeita vastaavan järjestelmän. Huomioimme esimerkiksi urheilujärjestöjen työehtosopimuksen erityisvaatimukset. Tällä hetkellä Aikajana Sport on käytössä yli kymmenessä lajiliitossa, ja sen käyttö laajenee kaiken aikaa.”
Riikka Lahti muistuttaa vielä eräästä kriteeristä. ”Liitot tekevät sopimuksen Aikajana Sportin käytöstä suoraan Procompin kanssa, eivät meidän kanssamme. Budjetoinnin helpottamiseksi halusimme, että hinnoittelumallin täytyy olla liitoille mahdollisimman yksinkertainen. Tämäkin tavoite toteutui.”

Julkaistu 10.6.2017