antti

 Väreen toteutuksessa pienetkin yksityiskohdat olivat suuria

Wago JKL 2020 Kuva 1 Pieni mv

Väre on osa Aalto-yliopiston uutta kampuskorttelia, joka on Otaniemen alueen uusin maamerkki ja näyttävä kokonaisuus joka suhteessa. Väreen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit, joka voitti vuonna 2012-2013 käydyn kansainvälisen Campus 2015 arkkitehtuurikilpailun. Rakennukselle ei haettu virallista ympäristösertifikaattia, mutta tavoitetasona oli korkein mahdollinen eli Leed Platina. Aalto-yliopistokiinteistöjen rakennuttamisen projektipäällikkö Mika Virtasen mukaan taso myös saavutettiin. Väre on lämmitykseltään ja jäähdytykseltään 90-prosenttisesti omavarainen, ja se saa osan käyttämästään sähköstä rakennuksen katolla sijaitsevista aurinkopaneeleista.

Tietomalli reaaliaikaisen seurannan työkaluna

Alusta alkaen tietomallinnetun rakennuksen valmistuminen oli kiivas prosessi. Osat valmistuivat vaiheittain, ja jotkin tilat olivat jo käytössä, kun toisia vielä rakennettiin. Mutta tietomalli, josta voitiin seurata reaaliaikaisesti rakenteiden toteutumista työmaalla, oli keskeinen työkalu aikataulujen ja kustannusraamin seurannassa. ”Ei tämän kokoluokan opetusrakennuksia joka vuosi tehdä”, sanoo Mika Virtanen. ”Käyttäjinä on useampi Aalto-yliopiston korkeakoulu, ja lisäksi vielä kauppakeskus, josta on kulku metroon. Tilojen yleinen vaatimustaso oli hyvin korkea, ja esimerkiksi muuntojoustavuus oli ehdoton edellytys koko kiinteistön suunnittelussa ja toteutuksessa.”

Tehdäänkö ensin asennus vai suunnitelma?

Väreen sähköurakoinnista vastasi helsinkiläinen Amplit Oy. Urakkakoko oli varsin mittava: asennuksiin osallistui parhaillaan 35 sähköalan ammattilaista, ja toimihenkilöitäkin projekti työllisti peräti neljä kappaletta. Työmaainsinööri Ilkka Kaare myöntää, että reilusta miehityksestä huolimatta työmaalla vallitsi ajoittain varsin kiivas tunnelma. ”Jos asennustyöt joudutaan aloittamaan, kun suunnittelu on aikataulusyistä vielä osittain kesken, niin jokainen ymmärtää että ongelmia voi tulla”, Kaare toteaa. ”Mutta yhteistyö sähkösuunnittelusta vastanneen Rejlersin kanssa sujui todella hyvin. Siellä oli pätevä vastuuhenkilö, joka hoiti työnsä hienosti.”

Tarvikkeet valittiin laatu edellä

”Laatu, asennettavuus, varasosien saatavuus, kotimaisuus ja hinta”, Ilkka Kaare luettelee kysyttäessä perusteita tarviketoimittajan valinnalle. ”Tässä järjestyksessä”, hän vahvistaa. ”Kohteessa, jossa jo pelkästään valaisimia on tuhansia, pienetkin asiat ovat tärkeitä. Jokainen säästetty hetki yksittäisen tarvikkeen asennuksessa kasvaa uskomattomiin mittoihin, kun tarkastellaan kokonaisuutta ja projektin pysymistä aikataulussa.” Esimerkkinä Kaare mainitsee Elektro-Valon valaisimet, joihin oli asennettu Wagon Winsta-liittimet jo valmiiksi. ”Wagolta tarvittiin työmaalle vain liittimien urososat ja haaroittimet. Vaikka tavaraa tuli paljon, eri komponentteja oli uskomattoman vähän. Asentajien tarvitsi vain napsutella liittimet paikoilleen.”

Puolueeton tuomari lännestä

Elektro-Valon toimitusjohtaja Jere Flemming uskoo, että suurimmat harppaukset led-tekniikassa on jo otettu. ”Excel-myyjien aika alkaa olla ohi. Vaikka ledit säästävät rahaa, ja taulukoissa saadaan väännettyä mustakin valkoiseksi, ei pelkkä lampun vaihto ratkaise nykyään enää mitään. Todelliset säästöt ja tarpeenmukaisuus valaistus syntyvät laadukkaasta valaisintekniikasta, optiikoista ja esimerkiksi päivänvalosensoreita hyödyntävistä ohjausjärjestelmistä”, Flemming sanoo. ”Urakkakohteessa sähkösuunnittelija on ”puolueeton tuomari lännestä”, joka varmistaa lopputuloksen laatutason valitsemalla tarvikkeet ja valaisimet vastaamaan asiakkaan vaatimuksia mahdollisimman tarkasti.”

Pieni ominaisuus, ratkaiseva kilpailuetu

Väreen sähköurakoinnin projekti-insinöörinä toiminut Daniel Nyström on erityisen tyytyväinen Winstan erääseen ominaisuuteen, joka oli ratkaisevassa roolissa toimittajavalintaa tehtäessä. ”Voin sanoa suoraan, että Winsta oli ainoa vaihtoehto pistoliittimeksi juuri tämän ominaisuuden ansiosta. Se ratkaisi asian”, Nyström arvioi. Koska ominaisuutta ei kannata paljastaa kilpailijoille, Nyströmin vastaus jääköön arvoitukseksi. Yleisemmin ottaen pistoliitin on ainoa järkevä liitinmalli kohteessa, jossa vaaditaan muuntojoustavuutta. ”Pistoliittimien ansiosta koko valaisimen vaihto on nopeaa. Myös ylläpito ja huolto helpottuvat pistoliitinasennusten vuoksi merkittävästi”, sanoo Nyström.

Haastava kohde myös suunnittelijalle – mallinnuksen merkitys kasvaa

Rejlersin sähkösuunnittelija Jarkko Pollari muistaa Väreen haastavat muodot. ”Kun arkkitehti on pannut parastaan, niin siinä saa muukin suunnittelu venyä. Ahtaita koloja, tasoeroja ja monenlaista mutkaa. Tietomalli on tällaisessa kohteessa todella tärkeä”, Pollari arvioi. ”Me mallinnamme toistaiseksi vain johtotiet ja valaisimet, mutta uskon että tulevaisuudessa komponenttitasonkin tietomalleista on hyötyä suunnittelussa ja osien hahmottamisessa.”

Wagon tuotekirjaston tietomalleille ei Suomessa vielä ole ollut tarvetta, sillä tuotteista saatavat 2D- ja 3D-kuvat ovat riittäneet suunnittelijoiden tarpeeseen. ”Seuraamme tietenkin tarkalla korvalla kentältä kantautuvia toiveita”, kertoo Wago Finlandin toimitusjohtaja Kari Niskanen. ”Meille on tärkeää se, että suunnittelijat saavat halutessaan kaiken mahdollisen datan tuotteistamme osaksi suunnitteluprosessia. Se näkyy lopulta koko suunnitteluprosessin ja sitä kautta lopputuloksen laadussa.”

Winsta-pistoliittimet herättivät kiinnostusta myös vastikään pidetyillä Jyväskylän sähkömessuilla. Kuva: Antti Leikas. 

Julkaistu 28.2.2020