antti

 Tiera Optimalla voi optimoida myös työviihtyvyyttä

Kanta-Häme on yksi Suomen kahdestakymmenestä yhdestä hyvinvointialueesta. Se työllistää tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia, joista 650:llä on vastuu yli kahdesta tuhannesta kotihoidon asiakkaasta. Heidän työnsä on kiireistä, haastavaa – ja parhaimmillaan hyvin palkitsevaa, kun kaikki osuu kohdalleen. Kotihoitajan käynti voi kotonaan yksin asuvalle ikäihmiselle olla päivän tärkeimpiin kuuluva hetki. Hän saa tarvitsemansa palvelun, jonka turvin voi jatkaa itselleen sopivinta asumista. Ja lisäksi tuttu hoitaja on henkireikä sekä ikkuna ulkomaailmaan – jos hoitajalla on aikaa rupatteluun.

”Kun aloimme suunnitella uuden hyvinvointialueen kotihoidon organisaation toimintaa, halusimme varmistua, että reittisuunnittelu ja tiimirajat on tehty oikein”, kertoo kotihoidon asiantuntija Maria Mantere. ”Vanhat kunnat polveilevat toisen kunnan sisällä ja reittisuunnittelussa on muitakin haasteita. Siksi teimme syksyllä 2023 yhdessä Tieran kanssa strategisen selvityksen, jossa arvioitiin kotihoidon toiminnan tehokkuutta muuttuneessa tilanteessa.”
Kotihoidon reitti- ja tiimisuunnittelu ei kuulosta asiaa tuntemattoman korvissa kovin mutkikkaalta asialta, mutta matemaattisessa mielessä kyseessä on äärimmäistä laskentatehoa vaativa operaatio, joka hyödyntää, kuten se nykyään ilmaistaan, tekoälyä. Itse asiassa maailman ensimmäiset tekoälysovellukset ovat olleet nimenomaan reittioptimointia suorittavia algoritmeja. Optimaalinen karttareititys, asiakkaan luona käytettävä aika, lääkitys ja hoitotoimenpiteet, hoitajalta vaadittava osaaminen – kun kaikki nämä parametrit laitetaan yhteen ja varaudutaan lisäksi yllättäviin muutoksiin, ollaan melkoisessa viidakossa.

”Tietenkin meillä oli omaakin osaamista optimoinnista, mutta selvitys nosti esiin joitakin yllätyksiä. Löytyi esimerkiksi reitityksiä, joita emme itse olisi osanneet ottaa huomioon”, Maria Mantere sanoo. ”Strateginen selvitys vakuutti meidät siitä, että Tiera Optima on oikea työkalu meille.”

Tiera Optima perustuu Procomp Solutionsin ohjelmistoalustaan, joka hyödyntää muun muassa patentoitua rinnakkaislaskentamenetelmää etsiessään parasta mahdollista tulosta kotihoidon tarpeisiin. ”Tiera Optima lyhentää ajomatkoja, luo toimituksiin täsmällisyyttä ja nopeuttaa suunnittelua”, kuvaa Tieran hyvinvointipalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Kati Penttilä. ”Lisäksi järjestelmä ottaa huomioon toiminnan laadun, sillä sen avulla voidaan tarkastella asiakaskäyntien sisältöä ja kotihoitotiimien organisointia.”

”Hyvällä kotihoidon reitti- ja tiimisuunnittelulla on suora yhteys työhyvinvointiin ja palvelun laatuun”, arvioi Maria Mantere. ”Kuten hoiva-alalla yleensäkin, meilläkin on ajoittaista osaajapulaa ja muitakin haasteita. Jos kotihoitajalla on liian kiire, siitä kärsivät kaikki. Mutta hyvä suunnittelu voi parhaimmillaan taata sen, että jokaisella hoitajalla on pääsääntöisesti samat asiakkaat ja riittävästi aikaa olla jokaiselle se tärkeä ihminen, joka käy kylässä ja huolehtii. Kun saamme Tiera Optiman kunnolla käyttöön, uskon että se helpottaa myös sijaisjärjestelyjä ja muuta muutostenhallintaa. Emme odota kuuta taivaalta, vain työkalua, joka parantaa koko henkilökuntamme työviihtyvyyttä ja palvelun laatua.”

Tiera Optimaa käytetään tällä hetkellä jo seitsemällä hyvinvointialueella Suomessa. ”Organisaatiot pyrkivät optimoinnin avulla varmistamaan, että kotihoidossa on riittävä määrä osaamista oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Jos tämän avulla syntyy myös säästöjä, se on seurausta hyvästä suunnittelusta, ei ensisijainen tavoite”, arvioi Procompin kotihoitojärjestelmistä vastaava johtaja Timo Mäntylä. ”Kanta-Häme on alueena mielenkiintoinen kokonaisuus. Uskon, että he saavat optimoinnin avulla aikaan hyviä tuloksia.”

Julkaistu 15.4.2024