antti

 



Työterveyslaitosen Innostuksen Spiraali mobilisoituu

 

Kuinka työntekijöiden voimavarat hyödynnetään työyhteisössä tehokkaasti? Miten edistetään työn imua tai toiminnan innovatiivisuutta? Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali –hanke (INSPI) selvitti asiaa lähes 90 organisaation kanssa vuosina 2011-12. Viime kesänä käynnistyi INSPIn toinen vaihe, jossa hyödynnetään mobiiliteknologiaa voimavara-ajattelun tukena. Hyvä esimies tunnistaa työntekijöiden voimavarat ja antaa jokaiselle tilaa niiden käyttämiseen mahdollisimman hyvin. Mutta arjen kiireessä hyvän esimiestyöskentelyn perusteet ja koulutuksissa hankittu osaaminen saattavat unohtua, kun esimies kiitää palaverista toiseen. Työterveyslaitoksen tutkijat alkoivat pohtia ratkaisua tähän yleisesti tunnettuun pulmaan oululaisen motiMind Oy:n kanssa. Kaksi vuotta sitten startannut yritys on tarjonnut hankkeeseen mobiilialustan sekä näkemystä ihmisten motivointiin. Kyseessä ei ole aivan yksinkertainen asia. Tiimipäällikkö Krista Pahkin toteaa, että työhyvinvoinnin tutkiminen lähtee usein riskiajattelun kautta, mikä voi näkyä myös työyhteisöjen kehittämisessä. ”Jos ei tehdä näin, niin…” Tämä ajatusmalli unohtaa voimavarojen hyödyntämisen. Jokaisella on annettavaa työyhteisölleen, jokaisella on hyödynnettäviä voimavaroja. Esimiehen tehtävä on tukea tätä”, Pahkin sanoo.
Mobiilisovellus tarjoaa apua motivointiin käyttäytymisteorioiden kautta. motiMindin toimitusjohtaja Matti Niemistö kertoo, että teknologia on tässä, kuten monessa muussakin, vain apuväline. ”Meidän keskeistä osaamistamme on pilvipalvelussa oleva analytiikka”, Niemistö sanoo. ”Puhumme kannustavasta teknologiasta. Ketään ei pakoteta mihinkään, mutta teknologian avulla voidaan kannustaa ja suostutella. Käyttäytymisen muutos edellyttää motivaatiota, kykyä ja laukaisevaa tekijää. Otamme kaikki nämä huomioon, kun kehitämme oikeita impulsseja.”
Tiimipäällikkö Krista Pahkin sanoo, että motiMindilta löytyi uudenlainen tapa lähteä kehittämään Innostuksen Spiraalin perusajatusta. ”Emme itse ymmärrä teknologiasta tarpeeksi, jotta voisimme keksiä jotain tämän kaltaista. motiMindin kanssa oli helppo keskustella, yhteinen kieli löytyi heti, vaikka lähestymme ongelmaa tavallaan eri suunnilta.”
Nyt käynnistetyssä 2-vaiheessa toteutetaan erilaisia kehittämisprosesseja, joissa hyödynnetään sekä esimiehille että työntekijöille suunnattuja verkko- ja mobiiliratkaisuja. Ajatuksena on, että perinteisten lähikoulutuspäivien välissä on mobiilijaksoja,joiden tarkoitus on viedä koulutusten opit mukaan työpaikoille ja työn arkeen. Hankkeen seurantatutkimus toteutetaan syksyllä 2014, jonka jälkeen arvioidaan hankkeen onnistumista. ”Tässä vaiheessa odotukset ovat korkealla. Uskomme, että mobiilisovellus voi olla uudenlainen apuvälinen työyhteisöjen toiminnan kehittämiseksi”, Krista Pahkin arvioi.

Aiheesta lisää motiMindin uutissivuilla ja Työpiste-lehdessä.

Tututstu myös Innostuksen Spiraalin kotisivuihin.

Julkaistu 27.2.2014