antti

 Kuinka osaamisen johtamisessa voi menestyä?

 

Asiantuntijaorganisaation tärkein, joskus jopa sen ainoa pääoma on osaajissa. Osaamisen johtaminen on yrityksen pääoman vaalimista ja sen varmistamista, että sijoitus pääomaan tuottaa myös tuloksia.
Suomen Ekonomiliitto SEFE on yli 50 000 jäsenellään merkittävällä näköalapaikalla suomalaisessa yrityskentässä. Kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet toimivat tyypillisesti joko asiantuntijoina tai näiden esimiehinä. Siksi osaamisen johtaminen on SEFEn kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys. Siksi SEFE halusi, että Onway Oy paneutuu asiaan.
Tutkimus käynnistettiin syksyllä 2013 vuorovaikutteisilla haastatteluilla, joilla selvitettiin mitä varsinaisesti pitäisi tutkia. Asiantuntijoiden vastausten perusteella havaittiin, että osaamisen kehittämistä tärkeämpää on osaamisen johtaminen. Kuinka osaamisen johtamisessa voi menestyä? Millaisten menetelmien avulla asiantuntijoiden johtamista voidaan parantaa?
Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa toteutettiin laaja web-kysely. Tutkittavat edustivat SEFEn jäsenistöä erityyppisissä suomalaisissa organisaatioissa. Otos oli kattava, yhteistä kaikille oli asiantuntijuus organisaation eri tasoilla. Yhteistä oli myös se, että esimiesten ja asiantuntijoiden näkemykset osaamisten johtamisen tasosta vaihtelivat vahvasti. Tämä innosti Onwayn tutkijoita pureutumaan aiheeseen entistä tiukemmin. Mistä erot johtuivat? Minkä muun kuin vastaajan aseman kanssa vastaukset korreloivat?
Koska tutkittavia oli paljon, analysoitavan datan määrä asetti tutkimukselle omat haasteensa. Kuinka seuloa esille olennainen? Onwayn partneri Hannu Suikkanen kertoo, että osaamisen johtaminen on taitolaji. ”Siinä on monta tapaa epäonnistua. SEFEn jäsenistöstäkin löytyi enemmän tyytymättömiä kuin tyytyväisiä, kun arvioitiin esimiesten kykyä tunnistaa osaaminen.”
Mitä asioita tutkimus nosti esille? ”Jos laajan tutkimuksen tulokset yrittää supistaa pariin lauseeseen, niin sanoisin näin: Parhaiten osaamista johdetaan silloin, kun ihmiset tietävät mihin heidän osaamistaan tarvitaan”, Hannu Suikkanen tiivistää. ”Kun osaajat tietävät, mikä on koko organisaation toiminnan päämäärä, he ovat motivoituneita kehittämään itseään oikeaan suuntaan.”
SEFEn tutkimuspäällikkö Juha Oksanen on tyytyväinen tutkimukseen ja sen tuloksista nousseeseen keskusteluun. ”Tutkimuksen saama huomio osoittaa, kuinka tärkeästä asiasta on kyse”, Oksanen sanoo. ”Johtaminen on iso kokonaisuus – kyse on luottamuksesta, joka liittyy kaikkeen johtamiseen, ei vain osaamisen johtamiseen.” SEFE aikoo jatkaa johtamiseen liittyvien haasteiden tutkimista. ”Emme lopeta tähän. Johtamista pitää pystyä myös opettamaan”, Juha Oksanen muistuttaa.

SEFEn tutkimus.

Julkaistu 21.2.2014