antti

 Liikerakennukset energiatodistusten piiriin heinäkuun alusta

Kamppi

Vuoden 2013 kesäkuun alusta voimassa ollut laki rakennuksen energiatodistuksesta laajeni heinäkuun alusta koskemaan liike- ja toimistorakennuksia sekä yli kolmen asuinhuoneiston asuinrivitalo- ja asuinrakennusryhmiä. Tämä tarkoittaa, että aina, kun kiinteistö tai sen osa myydään tai vuokrataan, tarvitaan voimassa oleva energiatodistus. Energialuokka tulee ilmaista myynti- tai vuokrausilmoituksessa. Kiinteistön omistajalle on tarjolla monta tapaa hoitaa asia kuntoon.
Jos liikerakennuksen energiatodistus ei ole enää voimassa tai on menossa umpeen, energiatodistuksen päivityksessä kannattaa ottaa huomioon muutama seikka. Aiemmasta poiketen olemassa olevien rakennusten energiatodistukset ovat nyt vertailukelpoisia uudisrakennusten energiatodistuksiin. Sekä uudisrakennuksissa että olemassa olevissa rakennuksissa energiatodistus kertoo rakennuksen E-luvun, joka kuvaa rakennuksen teknisten ominaisuuksien vaikutusta ostoenergiakulutukseen. E-lukulaskennassa käyttäjäarvot ovat standardoitu käyttötarkoitusluokittain ja ostoenergia painotettu energiamuotojen kertoimilla.
Projectus Team Oy:n energiayksikön erikoisasiantuntija Mika Kovanen suosittelee, että erityisesti liike- ja toimistorakennuksen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä rakennuksesta tehtäisiin energiamalli, jonka avulla koko kiinteistön energiankulutusta voidaan simuloida dynaamisesti jokaiselle käyttötunnille vuorokauden ympäri. ”Olemassa olevien kiinteistöjen energiatodistukset on yleisesti tehty käyttäen kuukausitason laskentamallia, eli käytännössä excel-taulukkolaskentaa. Kuukausitason laskennan arvot perustuvat kuukausittaisiin keskiarvoihin, eikä rakenteiden lämmönvarausominaisuuksia voida huomioida ajan suhteen. Tällöin erityisesti jäähdytyksen energiankulutuksen laskenta on epätarkkaa”, Kovanen kuvaa.
Rakennuksen ulkoiset ja sisäiset olosuhteet, muun muassa auringonsäteily, ulkolämpötila ja laitteiden määrä, vaikuttavat rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergiantarpeeseen viiveellä. Kun tämän viiveen huomioi, päästään tarkempaan ja usein myös alempaan E-lukuun kuin kuukausitason laskentamenetelmää käyttäen. Uudisrakennuksissa tämän dynaamisen simulointimallin käyttäminen E-lukulaskennassa on määräysvaatimus, mikäli rakennuksissa on jäähdytysjärjestelmä.
Mika Kovanen muistuttaa, että energiamallin tekeminen ei ole vain laskentatekninen nyanssi. ”Kun E-lukulaskennan tekee dynaamisella simuloinnilla, laskenta-arvot on helppo muuttaa kuvaamaan rakennuksen todellisia käyttöarvoja. Tällöin energiamallia voidaan hyödyntää myös kiinteistön peruskorjauksen suunnittelussa, tai kiinteistön ylläpidon työkaluna energiankulutuksen tarkkailussa ja oikeiden säästökohteiden löytämisessä. Molemmissa tapauksissa energiamallin tehokas hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden todellisiin ja merkittäviin kustannussäästöihin”, Kovanen laskee.
Riippumatta siitä, millä tavalla energiatodistuksen teettää, kiinteistön omistajan kannattaa varmistaa, että todistuksen tekijällä on Ympäristöministeriön hyväksymä pätevyys todistuksen antamiseen. Projectus Teamin energiayksikkö voi yhdessä asiakkaan kanssa selvittää, millä tavalla todistus kannattaa tehdä, ja milloin sen laatimisen yhteydessä on syytä harkita kiinteistön energiatehokkuuden parantamista. Energiatodistuksen tarkoitus ei ole tuottaa kiinteistön omistajalle lisäkustannuksia, vaan päinvastoin se tarjoaa mahdollisuuksia energiankulutuksen säästöihin ja niiden myötä kiinteistön arvonnousuun.

Julkaistu 7.7.2014