antti

 Teollinen Internet ja palvelukonseptin metsästäjät

Internet of Things – teollinen internet on jo täällä. Langattomat sensorit yhdistävät laitteet ja koneet toisiinsa, käyttäjät saavat tietoa laitteiden toiminnasta mobiilipäätteilleen. Teknologia on olemassa, käyttötarkoituksia keksitään kuumeisesti.
Teollinen internet valikoitui Lewel Groupin teemaksi tämän vuoden Alihankintamessuille luonnostaan. Yrityksessä on jo parin vuoden ajan kehitetty määrätietoisesti omaa Internet of Things – ratkaisukonseptia. Siinä langattoman tiedonsiirron protokolla valitaan asiakkaan käyttökohteen mukaan, ja sensorit varustetaan tarvittaessa sisäisillä prosessoreilla ja muistilla. Teknologiset valinnat ovat selkeitä ja kustannustehokkaita, ja konseptoinnin avulla suunnitteluprosessi voidaan viedä nopeasti läpi. Kaiken keskellä on kuitenkin ihminen – koneiden ja laitteiden käyttäjät.

Datan älykäs analysointi avainasemassa

Teknologisten ratkaisujen rinnalla Lewel Group kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa palvelukonsepteja, siis niitä ratkaisuja joilla teollisen internetin tarjoamat mahdollisuudet muutetaan tuotannon tehokkuudeksi, huoltovarmuudeksi ja prosessien oikea-aikaiseksi ohjaukseksi. Lewelin suunnittelupäällikkö Aleksi Ukkola muistuttaa, että IoT ei ole tarkoita vain sensoriverkkoja, vaan olennaista on kerätyn datan älykäs analysointi. ”Teollisen internetin sovellukset vaativat pioneerihenkeä ja uskallusta irrottautua nykyisistä prosesseista”, Ukkola sanoo. ”Meillä on käsissämme teknologia sellaisen datan keräämiseen, jonka olemassaolosta ei välttämättä teollisuudessa tiedetä. Suunnittelutyön kannalta kyse on eräänlaisesta poikkitieteellisyydestä, kun yhdistää ohjelmisto-osaamista valmistavan teollisuuden prosesseihin. Voimme esimerkiksi paljastaa koneiden tahatonta väärinkäyttöä tai huoltojen laiminlyöntejä aivan toisella tavalla kuin koskaan aiemmin.”
Nykyiset tiedonkeruuprosessit tulevat IoT:in myötä kokemaan täydellisen mullistuksen. Tulevaisuuden 5G-verkkotopologiat rakentuvat huippunopeista, mobiileista laajakaistaverkoista ja älykkäistä, energiaa säästävistä IoT-piensoluverkoista.

Työturvallisuus ja laitteiden käyttövarmuus paranevat

Oikein toteutettu IoT – ympäristö voi auttaa teollisuusyritystä ennustamaan laitteiden kunnon kehitystä, jolloin huollot ja tuotantoseisokit pystytään suunnittelemaan aiempaa tehokkaammin. ”Parhaimmillaan näin voidaan jopa kokonaan estää laitteen rikkoontuminen, jolloin puhutaan merkittävän kokoluokan säästöistä”, Ukkola laskee. ”Lisäksi reaaliaikainen seuranta ja ohjeistus parantavat työturvallisuutta merkittävällä tavalla. Kaiken kaikkiaan IoT tarjoaa teollisuudelle suunnattomat mahdollisuudet koko tuotantoprosessin tehostamiseen – siihen saakka että lopputuote saapuu asiakkaalle.”

Lewel Group esittelee IoT – ratkaisukonsepteja Tampereella 16.-18.9. Alihankintamessujen osastolla A320..

Julkaistu 2.9.2014