antti

 Talotekniikka-alan koulutuksen suosio kasvussa

Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaiseman raportin mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden määrä on edelleen pienessä laskussa. Sen sijaan teknisten alojen opiskelijoita on aiempaa enemmän, tosin kasvu jakautuu epätasaisesti eri puolille maata. Ammattikorkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden määrä jatkaa kasvuaan, viime vuonna valmistuneita oli 4% enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Talotekniikka- ja rakennusala jäi opiskelijoiden mielenkiinnon kohteena tietotekniikan jalkoihin 1990-luvun lopulla, kun tietotekniikkayritykset näyttivät imevän loputtomasti väkeä. Suosio jatkui 2000-luvun alussa, vaikka tilanne oli jo muuttumassa. Talotekniikka-ala kärsii tästä edelleenkin, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ollut ajoittain huutava pula työnjohtajista tai pätevistä urakanlaskijoista. Rakennusala kokonaisuudessaan kärsii lievästä taantumasta, mutta alan suhdannekatsauksen mukaan (RT 1/2013) mukaan suunnitteluala kasvaa. Tämä selittyy erityisesti korjausrakentamisen kasvulla – jokainen saneerauskohde vaatii sekä sähkö- että LVI-suunnittelua. Myös kansallisilla hometalkoilla on osuutensa asiaan. Laadukkaaseen talotekniikan suunnitteluun kohdistuu suuria paineita, ja alan vaatiman ammattiosaamisen arvostus nousee. Viime vuosina pääkaupunkiseudulla toteutetut, Museoviraston suojelemien rakennuskohteiden saneeraustyöt ovat osoittaneet, minkälaisia haasteita sähkösuunnittelija voi työssään kohdata. Esimerkiksi Svenska Teaternin suunnittelussa jouduttiin ratkomaan sekä rakennukseen liittyviä ongelmia että vaativaan teatteritekniikkaan liittyviä sähköratkaisuja. Alan kasvavasta arvostuksesta kertoo se, että LVI-alan yritys Pipelife Finland oli Suomen parhaat työpaikat 2013 -kisassa yleisen sarjan neljäs, ja että teknisten alojen opiskelijoiden halutuimmat työpaikat 2013 -listalla ovat mukana kaikki suurimmat rakennusliikkeet.
Helsinkiläisen Quanttos Oy:n Lassi Markkanen tekee töitä teknisen alan oppilaitosten kanssa koko maassa. Hänen kokemustensa mukaan talotekniikka-alan opiskelu kiinnostaa nuoria aiempaa enemmän. – En osaa sanoa, ovatko määrät kasvaneet, mutta ainakin laadussa on kohenemista, Markkanen sanoo. – Opiskelijat ovat motivoituneempia kuin vaikkapa viisi vuotta sitten, ja selvästi aiempaa kiinnostuneempia oppimisympäristöistä ja käytettävistä työkaluista, Lassi Markkanen kuvaa muutosta. Markkasen edustama Quanttos Oy toimittaa oppilaitoksille talotekniikan suunnitteluun ja urakanlaskentaan tarkoitettuja JCAD-ohjelmistoja. – Muutimme viime syksynä ohjelmistojen palvelukonseptia oppilaitoksille radikaalisti, Lassi Markkanen kertoo. – Voisi sanoa, että vastaanotto on ollut suorastaan innostunut. Kasvava kiinnostus alan opiskelua kohtaan yhdessä tiukentuneen kuntatalouden kanssa on aiheuttanut painetta, joka purkautuu nyt. Uusi konseptimme on meidän tapamme reagoida tilanteeseen, jotta oppilaitokset voivat paremmin palvella opiskelijoitaan, Markkanen summaa. – Opiskelijat odottavat, että talotekniikka-alan koulutuksesta on suora linkki työelämään. Perinteisesti tällä alalla työllistyminen on ollut nopeaa.

Julkaistu 1.8.2013