antti

 Avoin data hyötykäyttöön HSL:n uudessa liityntäliikenteen järjestelmässä

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja luova ohjelmistoyritys Nitor ovat allekirjoittaneet sopimuksen liityntäpysäköinnin tietojärjestelmän toimituksesta. Liityntäpysäköinnin kehittäminen vastaa Helsingin seudun pääväylien ruuhkautumiseen ja seudun asukasluvun kasvuennusteisiin ohjaamalla auto- ja pyöräliikennettä liityntäpysäköintiin ja edelleen joukkoliikenteen piiriin.
Kilpailutetussa hankkeessa HSL:lle kehitetään avoimen datan ratkaisu liityntäpysäköinnin tietojen tuottamiseen, jalostamiseen, jakeluun, hallintaan ja niiden tukipalveluihin. Nitorin tarjous valikoitui voittajaksi julkisessa kilpailutuksessa peräti 14 osallistujan joukosta. HSL:n mukaan Nitorin kanssa yhteistyössä suunniteltu tekninen arkkitehtuuri ja joustava käyttöpalvelu vastaavat optimaalisesti hankinnan tarpeisiin.
Kokonaistoimitus kattaa käyttökokemuksen ja arkkitehtuurin suunnittelun, ratkaisun toteutuksen ketterillä menetelmillä sekä DevOps-mallin mukaisen jatkuvan ylläpitopalvelun.
Kehitettävä ratkaisu tukee tiedon avoimuutta, sillä liityntäpysäköintiin liittyviä tietoja halutaan tarjota vapaasti eri sidosryhmien hyödynnettäväksi. Hankkeen julkista luonnetta alleviivaa se, että kehitysprojekti toteutetaan myös avoimen lähdekoodin projektina.

 

Julkaistu 2.12.2014

Kuva: HSL